آدرس : نجف آباد- بلوار امام خمینی (ره) جنب پارک فیروزه صندوق پستی 365/85135

تلفن : 36- 24444434

نمابر : 36- 2444434 ( داخلی 9)

پست الکترونیکی : najafabad_farhang@yahoo.com

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

داخلی

1

سید حسن لوح موسوی

رئیس اداره

36-424444434

20

2

محبوبه عبادالهی

معاون -کارشناس فرهنگی و سمعی بصری

36-424444434

2

3

مریم ایوبیان

کارشناس امور اداری - مسئول امور قرآنی - شورای فرهنگ عمومی و سایت اداره

36-424444434

1

4

سید مرتضی میر دامادی

مسئول  امور مطبوعات و سینمایی 

36-424444434

8

5

محمد خواجویان

مسئول امور هنری ( تجسمی - نمایشی ) و تعزیه

36-424444434

5

6

سمیه سادات موسوی

مسئول امور آگهی ها - پدافند غیر عامل

36-424444434

7

7

سعید رجایی

مسئول امور مالی - مسئول امور هنری ( موسیقی )

36-424444434

6

8

محمد قانعی فر

مسئول امور مساجد

36-424444434

23