ارتباط با رئیس اداره

نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
محبوبه عبادالهیسرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نجف آباد
تلفن مستقیم: 42455966
تلفن داخلی: داخلی 4
فکس: 42444434-35,6 داخلی 9
پست الکترونیکی:
آدرس: نجف آباد- بلوار امام خمینی (ره) - جنب پارک فیروزه صندوق پستی : 85135/365