ارتباط با رئیس اداره

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علیرضا شرکترئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ویژه نجف آباد
تلفن مستقیم: 42455966
پست الکترونیکی:
آدرس: نجف آباد- بلوار امام خمینی (ره) جنب پارک فیروزه
علیرضا شرکت