جاذبه های گردشگری

شهرستان نجف آباد با برخورداری  از اماکن تاریخی پذیرای میهمانان از شهرهای مختلف  می باشد . که از آن جمله می توان به

برجهای کبوتر خانه جوی خارون ( 7 برج )به ارتفاع 10 متر که در هفت نقطه قلعه مرتبط شده اند  ، برجهای کبوتر خانه  دوقلوی 

صفا  که این دو برج دارای پلانهای مستطیل شکل و کم نظیر می باشد .

حمام اخوت کارونسرای عباسی هسینجه واقع در بخش مهردشت کارونسرای واقع در خونداب دماب و...

مسجد جامع روستای جوزدان ویرابهای قدیمی شهر و مسجد جامع روستای جوزدان که قبر شیخ صفی الدین شیخ

ملکشاه در آن وجود دارد و همچنین مسجدجامع دهق که بنایش به عهد سلجوقیان می رسد . اشاره نمود .

۱-عصارخانه بزرگ (آقا)
موقعیت بنا : نجف آباد
بازار
تاریخچه بنا: عصارخانه بزرگ نجف آباد واقع در بازار به عنوان یکی از قدیمی ترین آثار شهر نجف آباد

وبزرگترین

عصارخانه استان می باشد که در نوع خود از لحاظ شیوه معماری

 و اصول فنی کاربردی یکی از بی نظیرترین و منجصر به فردترین آثار دوره صفویه در ایران می باشد
این بنا در تاریخ ۲۵/۳/۸۱ به شماره ۵۸۸۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
۲- برج کبوتر دو قلوی صفا

موقعیت بنا : نجف آباد خیابان شریعتی
تاریخچه بنا: برای برجهای کبوتر کمتر می توان دوره خاصی را قایل شد اما با توجه به عناصر پیرامون

و یا تاریخ قید شده در بنا قابلتشخیص هستند بنابراین با توجه به خانه وابسته  به برجها به

احتمال زیاداین برجها ازآثار دوره صفوی می باشند.

این بنا در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۹ بشماره ۳۴۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
۳- حمام باغ شاه(اخوت)
موقعیت بنا : نجف آباد خیابان امام خمینی کوچه اخوت
موقعیت بنا: حمام اخوت در دو مرحله بنا شده، بخش اول آن در سال ۱۳۱۵ هجری قمری توسط

سیدابوالقاسم آیتیشروع ودر سال ۱۳۲۰ پایان یافته است بخش دوم به دلیل افزایش جمعیت در

منطقه و نیاز عامه به حمام، گرمابه ایکوچکتر در سال ۱۳۲۹ به همت سیدعباس آیتی فرزند معمار

حمام اول و همیاری سید میرزا باقر حجتی، غلامحسین منتظری

و غلامرضا حلاج در کنار حمام بزرگتر ساخته می شود و از آن پس حمام بزرگتر به عنوان

بخش مردانه وحمام تازه ساز و کوچکتر تحت عنوان حمام زنانه مورد استفاده قرارمی گرفته است.

این بنا در تاریخ ۲۳/۶/۸۲ بشماره ۱۰۲۰۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و

در حال حاضر توسط اداره کل میراث فرهنگیو گردشگری استان اصفهان در حال تعمیر و

مرمت است.

۴- مسجد ارشاد(هدایت)
موقعیت بنا : نجف آباد خیابان امام خمینی( غربی)
تاریخچه بنا: با توجه به ماده تاریخ موجود در بیت آخر اشعار کتیبه واقع در سر مسجد

سال ۱۲۷۵ هـ ق بنیادمسجد به پیشنهادو همت و نظارت حاج محمد امام جماعت

وقت گذاشته شده است سبک و شیوه معماری بنا مربوط به دوره قاجار می باشد

اما در ادوار مختلف الحاقات و تزئینات و تعمیراتی روی مسجد انجام گرفته

است. این مسجد در تاریخ ۲۳/۶/۸۲  به شماره ۱۰۲۰۷ در فهرست آثار ملی

ایران به ثبت رسیده است.

۵- مسجد نصیرخان
موقعیت بنا : نجف آباد خیابان قدس غربی
تاریخچه بنا: با توجه به شیوه معماری این مسجد در دوره قاجار بنا گردیده است در

قسمت ورودی اصلی مسجد دو کتیبهسنگی وجود دارد که بر روی یکی سال ۱۳۴۳

و در روی سنگ دیگر عمل علی حک شده است.

این بنا در تاریخ ۲۳/۶/۸۲ به شماره ۱۰۲۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۶- مدرسه آقا شیخ ابراهیم(حجتیه)

موقعیت بنا : نجف آباد خیابان امام خمینی (غربی)
تاریخچه بنا: این بنا بدست و همت آقا شیخ ابراهیم ریاضی یکی از علما معاصر بنیان

گذاشته شد و بنا بر کتیبه موجود در سر در ورودی مدرسه و ماده تاریخ به کار برده شده

در مصرع پایانی سال ساخت بنا ۱۳۶۱ هـ –ق می باشد. این بنا

در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۳ به شماره ۱۱۴۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 

۷-برجهای کبوتر جوی خارون
موقعیت بنا : نجف آباد
انتهای خیابان رضایی جنوبی محله بهارستان(شیخ آباد)
تاریخچه بنا: مجموعه باغ و برج کبوتر جوی خارون از ساخته های دوره معاصر است که

تاثیرات معماری اواخر قاجار

در آن به چشم می خورد سال ساخت آن دقیقاً معلوم نیست اما آنچه

از تحقیقات محلی بدست می آید متعلق به حدود ۷۰ تا ۷۵ سال پیش است.
این بنا در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۹ بشماره ۳۴۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۸- کاروانسرای جلوگیر
موقعیت بنا : نجف آباد بخش مهردشت سه کیلومتری شمالی غرب خونداب و ده

کیلومتری روستای دماب واقع برمحور ارتباطی نجف آباد – گلپایگان

تاریخچه بنا: عصر طلایی ایجاد کاروانسراهای ایرانی متعلق به دوره صفوی است و

با توجه به نوع معماری موجود در کاروانسرای جلوگیر این بنا متعلق به عصر صفوی می باشد

این بنا در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ به شماره ۹۰۴۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۹- کاروانسرای هسنیجه
موقعیت بنا : واقع بر محور ارتباطی نجف آباد ( بخش مهردشت) گلپایگان بر

سر سه راهیدهق ، علویجه ، حسین آباد

تاریخچه بنا: این کاروانسرا از جمله مجموع ۹۹۹ کاروانسرای شاه عباسی است که در عصر طلایی

کاروانسراسازی در عهد صفویه بنا گردیده است .
این بنا در تاریخ ۲۲/۳/۷۹ به شماره ۲۷۰۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
.
۱۰- مسجد جامع جوزدان
موقعیت بنا : نجف آباد شهر جوزدان
تاریخچه بنا: در بنا هیچگونه کتیبه ای موجود نمی باشد که بتوان از روی آن به دوره ساخت و یا

بانی بنا پی برد ولی آنچه که مسلم است سبک بنا متعلق به دوره تیموری است و

قدیمی ترینتاریخ موجود در روی سنگ قبور داخل گنبد خانه مربوط به سال ۷۱۹ هـ- ق است

این بنا در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ به شماره ۹۰۴۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
۱۱- مسجد جامع دهق
موقعیت بنا : نجف آباد بخش مهردشت، شهر دهق محله بالا
تاریخچه بنا: مسجد جامع دهق بنائی است متشکل از دو دوره معماری شبستان قدیمی هفتصد

ساله و شبستان مربوط به دوره صفوی
این بنا در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۳ به شماره ۱۱۴۵۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۱۲- قلعه حاج حسن(قلعه دماب)
موقعیت بنا : نجف آباد بخش مهردشت روستای دماب کنار جاده دهق - گلپایگان
تاریخچه بنا: برج و باروی بنا از آثار دوره قاجار است اما فضاهای مسکونی داخل قلعه از زمان

قاجار تا پهلوی متفاوت است.

این بنا در تاریخ ۱۰/۳/۸۲ به شماره ۹۰۴۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

 

دیگر آثار تاریخی ارزشمند در سطح شهرستان نجف آباد

ردیف

نام اثر

تاریخ و شماره ثبت

قدمت

۱

خانه سید ابوالفضل رفیعی

۲۴/۵/۸۵ به شماره ۱۶۳۱۰

دوره قاجار

۲

خانه امام جمعه

ثبت شده در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۵

به شماره ۱۸۳۸۸

دوره قاجار

۳

مسجد نبی اکرم

علویجه

ثبت شده در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۵

به شماره ۱۸۱۰۵

دوره قاجار

۴

حمام گوره

علویجه

ثبت شده در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۵

به شماره ۱۸۷۷۲

دوره قاجار

۵

خانه تاریخی زمانی

ثبت شده در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۵

به شماره ۱۸۳۹۰

دوره قاجار

۶

کاروانسرای حاج حیدری

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۵

به شماره ۱۱۴۵۵

دو ه قاجار

وپهلوی

۷

عصارخانه بابا حسن

ثبت شده در تاریخ ۳/۴/۸۴

به شماره ۱۲۲۹۷

دوره قاجار

۸

حسینیه اعظم

ثبت شده در تاریخ ۱۵/۸/۸۴

به شماره ۱۳۶۱۹

دوره قاجار و پهلوی

۹

خانه گلشنی و لطفی

ثبت شده در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۴

به شماره ۱۴۹۰۷

دوره قاجار

۱۰

امامزاده ساره مریم

جوزدان

ثبت شده در تاریخ ۳/۴/۸۴

به شماره ۱۹۰۷

دوره ایخانیان

۱۱

قلعه علی احمد دماب

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۳

به شماره ۱۱۵۹۵

دوره قاجار

۱۲

خانه فضل الله زمانی

ثبت شده در تاریخ ۲۴ /۱۲/۸۴

به شماره ۱۵۱۷۹

دوره قاجار

۱۳

قلعه سفید

ثبت شده در تاریخ ۱۷/۳/۸۵

به شماره ۱۵۱۴۳

دوره قاجار

۱۴

خانه غلامحسین معینی

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۸/۸۵

به شماره ۱۶۲۱۵

دوره پهلوی

۱۵

مسجد بازار

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۸/۸۵

به شماره ۱۶۲۲۸

دوره قاجار

۱۶

برج کبوتر جوزدان

ثبت شده در تاریخ ۶/۱۲/۸۵

به شماره ۱۷۶۱۸

دوره قاجار

۱۷

خانه محمد باقر علویجه ای

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۸/۸۵

دوره قاجار

۱۸

خانه حسن شفیعی

ثبت شده در تاریخ ۸/۱۱/۸۵

دوره قاجار

۱۹

عصارخانه بزرگ

(آقا)

ثبت شده در تاریخ ۲۵/۳/۸۱

به شماره ۵۸۸۹

دوره صفوی

۲۰

برج کبوتر دو قلوی صفا

ثبت شده در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۹

به شماره ۳۴۸۲

دوره صفوی

۲۱

حمام باغ شاه

(اخوت)

ثبت شده در تاریخ ۲۳/۶/۸۲

به شماره ۱۰۲۰۶

دوره قاجار

۲۲

مسجد ارشاد

(هدایت)

ثبت شده در تاریخ ۲۳/۶/۸۲

به شماره ۱۰۲۰۷

دوره قاجار

۲۳

مسجد نصیر خان

ثبت شده در تاریخ ۲۳/۶/۸۲

به شماره ۱۰۲۰۸

دوره قاجار

۲۴

مدرسه آقا شیخ ابراهیم

(حجتیه)

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۶/۸۳

به شماره ۱۱۴۶۰

دوره قاجار

۲۵

برجهای کبوترخارون

ثبت شده در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۹

به شماره ۳۴۸۱

دوره قاجار

۲۶

کاروانسرای جلوگیر

ثبت شده در تاریخ ۱۰/۳/۸۲

به شماره ۹۰۴۷

صفوی

۲۷

کاروانسرای هسنیجه

ثبت شده در تاریخ ۲۲/۳/۷۹

به شماره ۲۷۰۳

صفوی

۲۸

مسجد جامع جوزدان

ثبت شده در تاریخ ۱۰/۳/۸۲

به شماره ۹۰۴۵

تیموری

۲۹

مسجد جامع دهق

ثبت شده در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۳

به شماره ۱۱۴۵۹

صفوی

۳۰

قلعه حاج حسن(قلعه دماب)

ثبت شده در تاریخ ۱۰/۳/۸۲

به شماره ۹۰۴۶

قاجار

۳۱

مسجد و شبستان بازار

در شرف ثبت

۳۲

مسجد و شبستان صفا

در شرف ثبت

۳۳

مسجد و شبستان

شیخ احمد

در شرف ثبت

۳۴

خانه های نوریان

در شرف ثبت

۳۵

کاروانسرای تدین

(مجیدی)

در شرف ثبت

۳۶

خانه های

شریف روحانی

در شرف ثبت

۳۷

خانه های شریف تدین

در شرف ثبت

۳۸

خانه های شریف آذری

در شرف ثبت

۳۹

تیمچه رحمانی(تدین)

در شرف ثبت

۴۰

خانه ایران نژاد

در شرف ثبت

۴۱

میدان امام(باغ ملی)

در شرف ثبت

۴۲

عصارخانه شاه آباد

در شرف ثبت

۴۳

مسیرمیرآبها و لتهای تقسیم آب

در شرف ثبت

۴۴

بافت بازار

در شرف ثبت

۴۵

بافت کلی محدوه قدیم شهر از نظر طراحی

در شرف ثبت