منطقه مهردشت 
بخش مهردشت دارای آب و هوایی معتدل و خشک است . این منطقه از داشتن آبهای سطح ی مثل رودخانه دریاچه محروم است و آبهای آن شامل چند رشته قنات و چاه می باشد . ارتفاع این منطقه ۱۹۵۸ متر از سطح دریا قرار گرفته است . پوشش گیاهی از تیره گیاهان مناطق خشک مانند اسفند ، خارشتری ، تنباکوی وحشی و .... میباشد .
بخش مهردشت بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ، دومین بخش شهرستان نجف آباد محسوب می شود که در فاصله ۹۰ کیلومتری مرکز شهرستان نجف آباد قرار گرفته و با مساحتی حدود ۱۷۱۲ کیلومتر مربع از شمال و شرق به شهرستان شاهین و میمه و از جنوب به بخش مرکزی نجف آباد و از غرب به شهرستانهای گلپایگان ، خوانسار و تیران و کرون محدود می شود .
جمعیت بخش در سرشماری ۱۳۸۵معادل ۲۴۴۸۰ نفر برآورد گردیده و تراکم جمعیت در این بخش ۱۵ نفر در هر کیلومتر مربع تخمین زده شده است .
بر اساس تقسیمات کشوری منطقه مهردشت شامل ۲ شهر به نامهای دهق و علویجه و دهستانهای اشن و حسین آباد می باشد که دهستان اشن شامل روستاهای اشن ، گلدره ، دمآب ، کوه لطف و خیرآباد است .
دهستان حسین آباد نیز شامل روستاهای حسین آباد ، هسنیجه ، علی آباد ، خونداب است .
در قدیم این منطقه دارای ۵۰ روستا ،‌مزرعه و قلعه بوده که به علت خشکسالی و کم آبی از سکنه خالی و متروکه شده اند .