صنایع دستی  :
اولین و مهمترین صنعتی که سابقه طولانی به اندازه تاریخ شهر دارد صنعت چاقوسازی است که در رقابت با صنعت چاقوسازی زنجان همچنان زنده و پویا به حیات خود ادامه می دهد.
اما صنعت قالی بافی که جای کرباس بافی و پارچه بافی را گرفته است از معمول ترین و رایج ترین صنایع دستی شهرستان به شمار می آید و شهرت و ارزش صادراتی دارد.
از دیگر صنایع دستی که علی رغم معروفیت خاص خود در مقابله با دستاوردهای جدید رو به زوال رفته، صنعت ورشوسازی است که جای خود را به ساخت دیگ زودپز داده است.
لوده بافی(نوعی سبد که با چوبهای نازگ گیاه ارغوان، انار، بید بافته می شود) تخت کشی، گیوه بافی، پینه دوزی، نمد مالی، کلاه مالی و چیت گری کم و بیش در شهرستان در مغازه های گوشه و کنار محلات به چشم می خورد.